Blog

Преследване в степта

  • by
Нали знаете ония дни, в които цял ден нищо интересно не ти се случва и в най-неочаквания момент една обикновена среща с един необикновен вид осмисля цял месец нагласи, пътуване и съзерцаване в небето.…

Бургаски влажни зони

  • by
Бургаски влажни зони Не е лесно да си член на БДЗП-София през зимата – единственото мероприятие за цяла зима е среднозимното, по време на което най-често обикаляш и „броиш” замръзнали язовири и долините на Струма, Искър и Места, където общо взето не се случва нищо забележително и достойно да бъде упоменато дори и в приятелски орнитологичен разговор.…

Парка на с. Рударци

  • by
Слънчевият ден и липсата на голямото разнообразие от видове посещаващи хранилката в двора ми ме накара да се насоча към парка в с. Рударци. Бях решил да потърся червенушки, планински чинки и някои по-рядко срещани гости в България като например копринарки.…

Птиците в двора

  • by
В студените зимни дни не остава много време за обиколки из страната и затова все повече внимание започвам да обръщам на птиците в двора. С течение на времето се оказа, че мястото е доста привлекателно за много видове птици.…