Blog

Парка на с. Рударци

  • by
Слънчевият ден и липсата на голямото разнообразие от видове посещаващи хранилката в двора ми ме накара да се насоча към парка в с. Рударци. Бях решил да потърся червенушки, планински чинки и някои по-рядко срещани гости в България като например копринарки.…

Птиците в двора

  • by
В студените зимни дни не остава много време за обиколки из страната и затова все повече внимание започвам да обръщам на птиците в двора. С течение на времето се оказа, че мястото е доста привлекателно за много видове птици.…