Skip to content

Птиците в двора

  • by

В студените зимни дни не остава много време за обиколки из страната и затова все повече внимание започвам да обръщам на птиците в двора. С течение на времето се оказа, че мястото е доста привлекателно за много видове птици. В момента списъка с видове птици видяни от двора на къщата, в която живея наброява близо 60 вида. Някои от най-интересните видове са скален орел, орел змияр, северен славей и още мн. други.
За момента обаче се наслаждавам на синигерите, които се хранят от специално поставена за целта хранилка. В момента в двора могат да се видят три вида синигери: голям, син и лъскавоглав. Освен тях на хранилката идват и полски врабчета. В храстите и дърветата около нас кацат и хвойнови дроздове, зеленики, червенушки, черни косове, голям и сирийски кълвач, свраки, сойки и др. Общо взето лесно могат да се видят поне 10 вида птици. Дори и тези обикновени видове щяха да се оценят по достойство от англичани например. При тях обаче наблюдението на птици има дългогодишна традиция. За съжаление наблюдението на птици все още не е популярно в БГ, но постепенно и това ще стане. Като начало ще покажем, че това може да бъде едно доста популярно хоби възпитаващо подрастващите и възрастните 😉
Ами това е като за първа история 😉 Ще пиша ако видя около хранилката. Междувременно може да споделяте и вашите истории. Най-интересните бихме могли дори да публикуваме на някои специализиран сайт или списание.
Dаn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *