Skip to content

Нов вид регистриран от двора

  • by

Малкото слънчеви дни напоследък карат птиците да мигрират доста интензивно при първа възможност. В един такъв ден реших да погледам птици от двора на къщата, в която живея. За 1 час привечер на 24.03.09 успях да видя над 10 вида. Доста неочаквано за мен успях да видя първите си лястовици за тази година. Три градски лястовици прелетяха на около 300м западно от двора. След тях преминаха два осояда, един орел змияр, един малък ястреб, малко ято от 7 сиви чапли и новият вид, който досега не бях виждал от двора: голям корморан. Като цяло е обикновен вид и е регистриран в района, но никога от двора. Чаплите също бяха голяма изненада, въпреки че съм виждал една да преминава много ниско над самия двор. Ятото от 7 птици летеше много високо и бяха явни мигранти въпреки че техните придвижвания от място на място не са големи. Освен тези реещи птици, се чуваха и пеещи имелови дроздове, зелени кълвачи, синигери, чинки и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *