Skip to content

Нов вид на хранилката: Черен синигер

  • by

На 21 март за първи път видях черен синигер на хранилката в двора си. Птицата идва няколко пъти, но се храни предимно на земята. Вида съм го виждал само веднъж от двора си, но никога в него. Вероятно става въпрос за птица, която не е могла да намери храна. През изминалата вечер отново натрупа малко сняг (около 2-5 см), който е накарал птицата да се възползва от хранилката. С този синигер, птиците регистрирани около хранилката стават 8 вида: голям, син, лъскавоглав и черен синигер, горска зидарка, полско и домашно врабче, и обикновена чинка.

Отново днес (21.02) за първи път видях и домашното врабче да каца на подвижната хранилка. Интересно е, че и двата вида врабчета и зидарката започнаха да кацат по хранилката, което не е обичайно за тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *