Продължете към съдържанието

Клиенти

Този списък съдържа част от клиентите, които са ползвали услугите на фирмата. Сред най-редовните клиенти са Норвежкото орнитологично дружество и партньорът на BirdLife International за Норвегия.

Nord university

Nord university

NORD University

NORD University е Норвежки университет, който стартира проект за сертифициране уменията на студенти в разпознаването на птици.

Предоставена услуга: обучение на международни студенти в разпознаване на птици.

Препоръка от Магне Хусби

www.birdid.no
Норвежко орнитологично дружество.

Норвежкото орнитологично дружество е партньорът на BirdLife в Норвегия.

Предоставена услуга: проучване на гнездящите видове птици в Арктическа Норвегия за проект TOV-E.

www.birdlife.no
Spatia Wildlife

Birdwatching, natural history and wildlife photography tours.

www.spatiawildlife.com
Приятели на Българско дружество за защита на птиците в САЩ

‘Приятелите на Българско дружество за защита на птиците в САЩ’ е неправителствена организация, която е основана от доброволци. Тя работи за популяризирането на Българската природозащита сред членовете на БДЗП в САЩ. Също така набира нови членове на БДЗП в САЩ.

Предоставена услуга: Биомониторинг ЕООД описва видовото разнообразие от птици в България в район, избран от членовете на организацията. Също така се заснемат няколко промоционални видео материала и ще бъде публикувана брошура за разнообразието от дива природа в избрания район.


www.friendsofbspb.org
Екотан ЕООД

Консултантска фирма ангажирана с изготвяне на доклади по ОВОС, изготвяне на оценки за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони.

Предоставена услуга: Проучване за миграцията на птици преминаващи през територията на инвестиционно намерение за изграждане на Ветроенергиен парк. Проследяване на поведението и посока на миграция на редки и застрашени видове птици. Дигитализиране на записите.


http://ecotan.bg/
Пингвин Травъл

Пингвин Травъл Интернешънал е туроператор, създаден в Дания през 1988 година. През изминалите 20 години, фирмата се утвърждава като лидер в предлагането на приключенски и активен туризъм на Скандинавския пазар. Понастоящем Пингвин Травъл чрез своите офиси в Дания, Швеция, Норвегия, България и Русия предлага пешеходни, конни, опознавателни и риболовни турове в над 16 дестинации. Основният фокус в работата и развитието на туроператора е насочен към професионално организиране на туристически продукти за индивидуални туристи или малки групи, при които водещото е личностното изживяване и удовлетворение в максимална степен.

Предоставена услуга: Оказване на логистична и експертна подкрепа при организирането и воденето на чуждестранни туристи по време на турове за наблюдение на птици.


www.penguintravel.com
logo zelen centarЗелен образователен център

Предоставя информация и специализирани услуги, насочени към различни групи на обществото, с цел популяризиране, опознаване и опазване на богатото биоразнообразие и културно-историческо наследство на Приморска Добруджа.
Центърът работи през цялата година и в него може да получите информация за туристическите атракции в региона, както и да се възползвате от предложенията за разходка и отдих.

www.shabla-greencenter.info
logo RumiKaЕкоцентър РумиКА

Екоцентър РумиКА е място, което демонстрира, че е възможно да се живее модерно, с грижа за природата и с уважение към местните традиции. Тук ще намерите непринудено спокойствие и уют в среда напълно различна от онази, към която толкова сме привикнали. Разположен в местност, привлекателна със своята красива природа, чист въздух, и екологични природни ресурси , на древна земя, известна с богато историческо минало, Екоцентър РумиКА дава възможност за пълноценен отдих и активен туризъм.

Екоцентър РумиКА се реализира с финансова помощ по Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” От Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2012г. (ПРСР), подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

http://rumika.eu/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *