Наблюдение на птици

включва наблюдение на птици от целия свят, не само от България