Продължете към съдържанието

Проекти

Настоящи проекти и поръчки изпълнявани за клиенти:

1. Координиране на национални схеми за мониторинг на птици.

Услугата включва:

планиране, координиране и организиране провеждането на схемите за мониторинг на птици;birdwatching
набиране, обучаване и задържане на участници;
поддържане на постоянен контакт с участниците в мониторинговите схеми;
поддържане на контакт с държавни институции и партньори на клиента;
представляване на клиента в работни групи;
поддържане на контакт с международни партньори на клиента;
събиране и дигитализиране на полеви формуляри с данни;
обработка и анализ на данни;
предоставяне на данни на държавни институции и международни партньори на клиента;
подготовка на информационни материали (статии и брошури) и поддържане на интернет страница;
изготвяне на отчети.

2.  Проучвания на птиците в туристически райони.

Услугата включва:

преглед на литературата за налични орнитологични данни за избрани райони;
полеви проучвания на птиците в избрани райони: Синеморец, Суха река, Мещица, Кочериново;
разработване на видео материал за избрани райони: Зима в Синеморец; Пролет в Синеморец; Лято в Синеморец; Есен в Синеморец.
разработване на печатни и видео материали за избрани райони. (напр. Наблюдение на птици в Странджа – на англ)

3. Проучвания на птиците в райони на инвестиционни намерения.

Услугата включва:

проучване за миграцията на птици преминаващи през територията на инвестиционно намерение за изграждане на Ветроенергиен парк;
проследяване на поведението и посока на миграция на редки и застрашени видове птици;
дигитализиране на записите.

4. Полеви проучвания на птиците в трудно достъпни райони.

Бореална гора, Пирин

Теренни проучвания за актуализирана карта (в ГИС) на значими за опазване на биологичното разнообразие гори отговарящи на Критерий 1: Гори с никаква или ограничена човешка намеса, попадащи извън съществуващата мрежа от защитени територии.

5. Природо-опознавателни турове за наблюдение на птици и мечки.
Услугата включва:

оказване на логистична и експертна подкрепа при организирането и воденето на чуждестранни туристи по време на турове за наблюдение на птици, мечки, диви кози, лалугери, язовци, диви прасета, сърни, елени, диви котки и др.
представяне и определяне на особености на биологичното разнообразие в райони от страната: Пирин, Рила, Рилски манастир, Западни и Източни Родопи, Сакар, Странджа, Южно и Северно Черноморие, Централен Балкан, Суха река и Витоша.
Фотография на диви животни.

6. Координиране на природозащитно медийно събитие.

Услугата включва:

цялостна коордиbirdwatchersнация на събитието от страна на клиента;
участие и представяне на клиента в координационна група с участието на международна компания и ПР агенция;
координиране на участието на служителите на клиента;
осигуряване на логистична подкрепа;
популяризиране на събитието и набиране на участници;
комуникация с училища и институции, идентифицирани като заинтересовани страни по инициативата;
осигуряване на техническа природозащитна информация за целите на събитието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *