12651919213176

Преброяване на зимуващите дневни грабливи птици

от bspb.org Вече четвърта зима продължава проучването върху числеността на зимуващите у нас дневни грабливи птици.…Read More

Алпийски видове на нетрадиционно място

На 26.03.2009 се наложи да пътувам за гр. Петрич откъдето трябваше да взема няколко къщички за птици. Още на отиване видях първите си щъркели и домашни червеноопашки за тази година...Read More

НОВОГОДИШНО ТУРНЕ

Предмет на този разказ е една очертаваща се традиция за клона на БДЗП в град София...Read More
DSC05757

до яз.Пчелина

Пътуването беше на 20.12.2008. Данните от броенето се надявам да видите на страницата “По следите на птиците”.…Read More