Алпийски видове на нетрадиционно място

На 26.03.2009 се наложи да пътувам за гр. Петрич откъдето трябваше да взема няколко къщички за птици. Още на отиване видях първите си щъркели и домашни червеноопашки за тази година...Read More

НОВОГОДИШНО ТУРНЕ

Предмет на този разказ е една очертаваща се традиция за клона на БДЗП в град София...Read More
DSC05757

до яз.Пчелина

Пътуването беше на 20.12.2008. Данните от броенето се надявам да видите на страницата „По следите на птиците“.…Read More