January 2015

Бухали

Бухали около София

  • от
Бухали? Бухали по време на средно зимното преброяване на водолюбиви птици? По-скоро след него, решихме да останем в малък семеен хотел в близост до територията на Бухал. Имах запитване от туроператорска фирма, която имаше интерес от клиент желаещ да види могъщата сова.…