Общи условия

Общи условия Opticron

 

Гаранция

Тази секция включва условията на гаранционното обслужване за съответен период от време, според спецификата на всеки продукт.

Гаранция на бинокли – 2 години

Биноклите Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 2 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първата година от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През втората година ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.

Гаранция на бинокли – 5 години

Биноклите Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 5 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първите 2 години от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващите 3 години ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.

Гаранция на бинокли – 10 години

Биноклите Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 10 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първите 5 години от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващите 5 години ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.

Гаранция на бинокли – 30 години

Биноклите Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 30 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първите 10 години от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващите 20 години ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.

Гаранция на зрителни тръби – 2 години

Зрителните тръби Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 2 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първата една година от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващата една година ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.

Гаранция на зрителни тръби – 10 години

Зрителните тръби Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 10 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първите 5 години от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващите 5 години ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.

Гаранция на зрителни тръби – 30години

Зрителните тръби Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 30 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първите 10 години от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващите 20 години ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.

Гаранция на стативи и глави – 5 години

Стативите и главите на Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от тези инструменти до 5 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първите 3 години след покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващите 2 години ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че техниката е водоустойчива или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.


Връщане на закупена стока

В случай, че закупената стока не е това, което сте очаквали, трябва да ни уведомите, че желаете да я върнете в рамките на 14 дни. Стоката трябва да бъде върната в неизползвано състояние, в оригиналната опаковка, в рамките на 14 дни от уведомлението и да бъде придружена с 1) попълнена форма за връщане на стоката и 2) копие от фактура за покупка.

Не можем да придвижим никакво връщане на стока без оригинален номер на фактура. Ако не осигурите част от изискваната информацията, това ще доведе до забавяне.

 1. Връщане на стока

Ако решите да откажете поръчка, е необходимо да покриете разходите за връщане на стоката.

 1. Неизправен продукт

В случай, че полученият от Вас продукт е неизправен, с незадоволително качество или не покрива направеното описание, Оптикрон ще покрие разходите по замяната на продукта, включително връщане на продукта. За целта е необходимо да ни уведомите до 14 дни от датата на получаване. Ако желаете възстановяване на сумата за закупуване на продукта или замяна, моля свържете се с нас.

 1. Възстановяване на суми

Сумите ще бъдат възстановени според начина на плащане и ще бъде изпратена ел.поща за потвърждение, когато това е направено. Възстановяването на суми ще бъде направено в рамките на 14 дни от получаване на върната стока.

 1. Върнати продукти за гаранционно обслужване/замяна

Вие трябва да покриете разходите за изпращането на продукта към нас, за да го поправим или заменим в рамките на гаранцията. Необходимо е също да покриете разходите по връщането на стоката към вас, дори и ремонтът да бъде включен в гаранцията на продукта. За пълните детайли за условията на гаранцията, вижте тук.

 1. Замяна на продукт

Ако желаете да замените продукт, вместо да ви бъде възстановена стойността му, моля свържете се с нас, за да обсъдим възможните варианти.

 


Поправка

Ако имате проблем със закупена от магазина техника, моля свържете се с нас на ел.поща biomonitoring [.] ltd [at] gmail [.] com или на телефон +359 888 40 99 07 от понеделник до петък 09.00 – 17.00 като опишете проблема.

Адрес за връщане на стока: София 1404, ул. Рикардо Вакарини, бл.5, ап.4

При получаване на стоката, тя ще бъде огледана обстойно и ще бъде преценено дали може да бъде извършено гаранционно обслужване за съответния продукт или е необходимо ремонтът да бъде заплатен.

Гаранционни поправки

Ако поправката може да бъде направена в рамките на гаранционното обслужване за съответния продукт, средната продължителност за ремонт е 2-3 седмици от датата на получаване.

Моля имайте предвид, че не възстановяваме разходите за връщане на стока дори и ремонтът да бъде в рамките на гаранционния срок.

Таксувани ремонти

След преглед на стоката, ще бъде направена оценка на стойността на ремонта и тя ще ви бъде изпратена по електронна поща. Потвърждение за извършване на ремонта може да бъде направена по електронна поща или телефон и трябва да включва извършено плащане.

Плащането може да стане по банков път с изпратено платежно за потвърждаване на транзакцията.

Ако откажете ремонтът, стоката ще ви бъде върната при заплащане на съответните пощенски разходи.

За повече информация се свържете с нас на горепосочените телефон и електронна поща.

Изтеглете формата за поправка от тук, попълнете я, и я прикрепете към връщана стока.