Skip to content

Ястребът

  • by

Ето че успях да щракна и ястреба, който вършее около хранилката и събира изгладнели синигерчета 😛 Интересното е, че птицата не ме усети как се разхождах по двора, докато стигна до фотоапарата. Беше толкова залисана с хапването си, че изобщо не ми обърна внимание.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *