Skip to content

Първите домашни червеноопашки

  • by

Поредните първи правят нещата малко съмнителни, но този път става въпрос за двора на къщата ми 🙂 На 28.03.2009, докато работех на компютъра дочух доста познато обаждане. Погледнах през прозореца, за да се уверя, че това за което си мисля е наистина птицита, която очаквах. Така и беше, първата домашна червеноопашка беше дошла в двора на къщата. Всяка година, птиците успяват да намерят място за гнездене под стрехите на постройките в двора. Надявам се и тази година да имам късмета да бъдат толкова близо до птиците и да следя развитието им. Почистил съм местата, където са гнездили предни години и се надявам отново да загнездят. Ще сложа и къщички, с които да подпомогна решението им 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *