Продължете към съдържанието

Преброяване на зимуващите дневни грабливи птици

  • от

от bspb.org

Вече четвърта зима продължава проучването върху числеността на зимуващите у нас дневни грабливи птици. Преброяването е резултат от съвместна научно-изследователска инициатива на Централна лаборатория по обща екология – БАН и Българско дружество за защита на птиците / Birdlife Bulgaria, ръководена от д-р Стоян Николов. БДЗП партнира на проекта като участва със свои членове и средства в екипите.

На определена дата през януари екипите потеглят с коли по предварително определени маршрути, започващи от определена точка. Спира се на всеки 5 км, където се остава за 5 минути, през които се регистрират с бинокли и зрителни тръби всички грабливи птици (кацнали и летящи). Данните се попълват в специални формуляри като се отчита и разстоянието от точката. Методът позволява отчитане и на сивите сврачки (Lanius excubitor), чаплови, вранови, гълъбови и някои други видове птици. Предварителни резултати от изследването бяха публикувани в специализирано научно списание през 2006 г.


Силна страна на използвания методичен подход е, че позволява сравнително точно изчисляване на популациите от зимуващи грабливи птици, както и предпочитанията им към определени типове местообитания, при минимален разход на времеви, финансови и човешки ресурси. Ефективността на приложения метод беше оценена високо на международната конференция по статистика в екологията през 2008 г. в Шотландия:
http://www.creem.st-and.ac.uk/ocs/index.php/isec/isec2008/paper/view/167

Тази година преброяването се проведе на 31 януари. Взеха участие 4 екипа, които покриха разстояние от около 1000 километра. Маршрутите обхващаха Западна Дунавска равнина, Подбалканската котловина и Горнотракийската низина.

Участниците в северния маршрут имаха късмета, освен множество обикновени мишелови, керкенези и др. птици да се порадват на стада от сърни, няколко диви зайци, лисици и дори един вълк!


Всички, които участвахме за първи път, си пожелахме да се включим и догодина!

С нетърпение ще очакваме и резултатите от предстоящите анализи на събраната информация.

Текст: Т. Иванова, С. Николов
Снимки: Д. Градинаров

Етикети:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *