Skip to content

Още новости :)

  • by

Мрачният съботен ден донесе няколко нови вида не само за хранилката, но и за птиците видяни от двора. Поставените ябълки само преди ден, дадоха своите резултати. Новите гости на хранилката са два черни коса и два имелови дрозда. Птиците изглеждаха доволни да намерят малко храна в затрупаните от сняг дворове. Докато пиех сутрешното си кафе направих няколко снимки на новите гости. Изключително блаженно е да се насладиш на това, че нещата, които правиш имат значение за дивата природа.

Черен кос

Имелов дрозд

Новите гости

Вече не ме свърташе у дома и реших да се раздвижа малко и да почистя останалата част от снега натрупал предния ден. Докато ринех снега синигерите издадоха странен звук. Звучеше като сигнал, че наближава хищник. В подножието на хълма срещу къщата бавно летеше грабливата птица. Първоначалното впечатление беше за мишелов, който е чест в района. Птицата беше цялата кафява, но маховете на крилете и бяха някак си по-елегантни. В този момент птицата се завъртя и се видя белият и кръст. Полски блатар. Само минути по-рано си мислех, че в района не съм виждал много блатари. Ето че сега един се оказа над двора.

В този момент си спомних препоръка от виден ‘птичар’, който гледа птици предимно в градска среда. Той казваше, “за да видите птиците, трябва да се оглеждате за тях, така както бихте се оглеждали, когато сте в Манхатън за първи път” 🙂 … Продължих да гледам към небето и следващата изненада не закъсня. Седем големи корморана прелетяха на север високо над двора. Досега съм ги виждал само веднъж по същия начин, но беше есен. Така че това беше още една интересна изненада, която внесе малко светлина в мрачния съботен ден 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *